Písomná otázka E-1096/10 Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) Komisii. Investície do infraštruktúry prostredníctvom politiky súdržnosti