Písomná otázka P-5927/07 Colm Burke (PPE-DE) Komisii. Odškodnenie rybárov vzhľadom na ďalšie zvyšovanie cien pohonných hmôt