Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/673 ze dne 7. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny