Helyesbítés a határregisztrációs rendszerben – biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából – nyilvántartott ujjnyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról szóló, 2019. február 25-i (EU) 2019/329 bizottsági végrehajtási határozathoz (HL L 57., 2019.2.26.)