kohtuasi C-272/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. oktoobri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – Verein für Konsumenteninformation versus TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus – Äriühinguõiguse väljajätmine Rooma konventsiooni ja määruse (EÜ) nro593/2008 (Rooma I) kohaldamisalast – Ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud usaldusleping, mille ainus ese on osaluse usaldusühingus valitsemine)