Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o rovnocennosti kontrol postupov na udržiavanie odrôd vykonávaných v niektorých tretích krajinách a o zmene a doplnení rozhodnutia 2003/17/ES (2005/834/ES)