Vec T-697/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka ALTISPORT – Staršia medzinárodná slovná ochranná známka a staršia slovná ochranná známka Európskej únie ALDI – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Porovnanie výrobkov a služieb – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 nariadenia 2017/1001“)