Písomná otázka E-0486/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisii. Odpustenie dlhu Haiti