Rozhodnutie Správnej rady Europolu z  18. júla 2007 o prijatí podmienok a postupov, ktoré ustanovil Europol úpravou súm uvedených v prílohe k rozhodnutiu Správnej rady Europolu zo 16. novembra 1999 o daniach, ktoré sa uplatňujú na platy a odmeny vyplácané personálu Europolu v prospech Europolu