TITJUR Walsh Návrhy generálneho advokáta - Capotorti - 27. marca 1980. # Margaret Walsh proti National Insurance Officer. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania National Insurance Commissioner - Spojené kráľovstvo. # Sociálne zabezpečenie. # Vec 143/79.