Informácie oznámené členskými štátmi v súvislosti so zákazom rybolovu 2021/C 80 I/03