Nariadenie Komisie (ES) č. 1029/2007 zo 4. septembra 2007 , ktorým sa zakazuje výlov mníka modrého v zónach VI a VII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu ani jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska