Υπόθεση T-288/17: Προσφυγή της 15ης Μαΐου 2017 — Sky κατά EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)