Písomná otázka E-3077/09 Monica Frassoni (Verts/ALE) Komisii. Čistenie/hydromeliorácia podzemnej vody, vodovod mesta Treviglio v regióne Lombardsko