Kohtuasi C-48/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 6. veebruaril 2015 – Belgia riik – SPF Finances versus ING International SA, kes võttis üle ING Dynamic SA õigused ja kohustused