Písomná otázka E-011809/11 Evelyn Regner (S&D) Komisii. Zaznamenanie spokojnosti s pracovným miestom v Európe ako hospodársky ukazovateľ