Písomná otázka E-0308/08 Glenis Willmott (PSE) Komisii. Bytové komplexy, ktoré existujú len na papieri