Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: EÚ, Afrika a Čína: Na ceste k trojstrannému dialógu a spolupráci [KOM(2008) 654 v konečnom znení]