Písomná otázka E-4008/07 Frank Vanhecke (ITS) Komisii. Zatknutie podozrivých islamských teroristov v roku 2006