Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 405/09