Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2019/C 405/09