Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9607 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 405/09