Zaak C-522/06: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 2037/2000 — Stoffen die ozonlaag afbreken — Terugwinning, recycling, regeneratie en vernietiging van deze stoffen)