Byla C-522/06 2008 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 — Ozono sluoksnį ardančios medžiagos — Šių medžiagų utilizavimas, recirkuliacija, regeneracija ir sunaikinimas)