Písomná otázka E-0469/08 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisii. Plánovaná smernica o opatrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti