/* */

Corrigendum: Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistike rastlinnej produkcie