Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C-196/02 (Eirinodikeio Athinon'i eelotsusetaotlus): Vasiliki Nikoloudi versus Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (Sotsiaalpoliitika — Mees- ja naistöötajad — EÜ asutamislepingu artikkel 119 (EÜ asutamislepingu artiklid 117-120 on asendatud EÜ artiklitega 136-143) — Direktiiv 75/117/EMÜ — Võrdne tasustamine — Direktiiv 76/207/EMÜ — Võrdne kohtlemine — Osalise tööajaga ajutised töökohad — Alalise personali koosseisu mittearvamine — Tööstaaži arvutamine — Tõendamiskohustus)