Mål C-223/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike