Zaak C-223/10: Beschikking van de president van het Hof van 1 september 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk