Sag C-223/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig