Дело C-223/10: Определение на Съда от 1 септември 2010 г. — Европейска комисия/Република Австрия