Písomná otázka E-0383/08 Ashley Mote (NI) Komisii. Požiadavka transparentnosti s ohľadom na tzv. citlivé miesta (2)