Výmena listov tvoriacich dohodu s Novým Zélandom o úpravách prílohy V dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o hygienických opatreniach, ktoré sa uplatňujú v obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami.