Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5323 – HMC/HAII) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP