Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1100 zo 17. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/32 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2020/33)