Писмен въпрос E-0985/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Доклада на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители (ACCA)