Písomná otázka E-0985/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Správa Združenia autorizovaných kvalifikovaných účtovníkov (ACCA)