Písomná otázka E-0839/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Korupcia v rámci skupiny Siemens