Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1583 оd 18. listopada 2018. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2006/766/EZ u pogledu uvoza školjkaša i proizvoda ribarstva iz Perua i Mjanmara za prehranu ljudi (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6778) (Tekst značajan za EGP.)