Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1583 af 18. oktober 2018 om ændring af bilag I og II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår importen af toskallede bløddyr og fiskevarer til konsum fra Peru og Myanmar (meddelt under nummer C(2018) 6778) (EØS-relevant tekst.)