Регламент за изпълнение (ЕС) № 539/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци