Písomná otázka E-0435/08 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Zákaz geneticky upravovanej kukurice vo Francúzsku