Gres La Sagra/OHMI-Ceramicalcora (VENATTO) Rozsudok Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 16. septembra 2009. # Gres La Sagra, SL proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VENATTO MARBLE STONE - Skoršie národné obrazové ochranné známky VENETO CERÁMICAS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]. # Vec T-130/08. TITJUR