Rozsudok Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) zo 14. apríla 2021.