TITJUR Aulich Návrhy generálneho advokáta - Warner - 7. apríla 1976. # Walter Th. Aulich proti Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Landessozialgericht Berlin - Nemecko. # Vec 103-75.