Združeni zadevi C-350/06 in C-520/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. januarja 2009 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords – Nemčija, Združeno kraljestvo) – Gerhard Schultz-Hoff proti Deutsche Rentenversicherung Bund (Pogoji za delo – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Pravica do plačanega letnega dopusta – Bolniški dopust – Letni dopust, ki časovno sovpada z bolniškim dopustom – Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni)