kommissionen mot Département du Loiret Domstolens dom (första avdelningen) den 11 december 2008. # Europeiska kommissionen mot Département du Loiret och Scott SA. # Överklagande - Statligt stöd - Förmånligt pris på ett markområde - Kommissionens beslut - Återkrav av ett stöd som är oförenligt med den inre marknaden - Stödets nuvärde - Sammansatt ränta - Bristande motivering - Ogiltigförklaring av rättsakten i dess helhet - Tillåtet. # Mål C-295/07 P. TITJUR