Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2008. gada 11.decembrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Département du Loiret un Scott SA. # Apelācija - Valsts atbalsts - Izdevīgāka zemes gabala cena - Komisijas lēmums - Ar kopējo tirgu nesaderīga atbalsta atgūšana - Atbalsta aktualizētā vērtība - Salikta procentu likme - Pamatojuma nesniegšana - Atcelšana pilnā apmērā - Pieļaujamība. # Lieta C-295/07 P. TITJUR Komisija/Département du Loiret