Leader+ magazine. 7/2007, Osobitné zameranie, Vytváranie sietí v Leader+