Kohtuasi C-17/05: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) 11. jaanuari 2005 määrusega kohtuasjas B. F. Cadman versus Health Safety Executive, menetlusse astuja: Võrdsete Võimaluste Komisjon